จิตตารมย์ละความมุ่งมั่น

โรงเรียน อินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี มีจิตตารมย์และความมุ่งมั่น ที่จะให้...

ที่นี่.. เป็นโรงเรียนที่...

 • ให้คุณภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงมัธยมปีที่ 6

 • มีบุคลากร ที่มีหัวใจของความเป็นครู และมีศักยภาพที่จะให้ความรู้และพัฒนาเด็กได้รอบด้าน..
  • โดยมีครูต่างชาติ.. เจ้าของภาษา เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ในเรื่อง Phonics อ่านฟังพูด เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาสำเนียงภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม และสื่อสารได้ทั่วโลก

  • มีครูเอเชีย..ที่มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษพร้อมวุฒิครู ผู้มีความพร้อมในการดูแลเอาใจใส่เด็กแบบตะวันออกและอบอุ่น
   สอนความรู้วิชาการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เสริมด้วยทักษะ ด้านศิลปะ และดนตรี

  • มีครูไทย... สอนความเป็นไทย วิถีไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย

  • เราเน้นการเคารพและให้เกียรติคุณครูทุกท่าน ทุกเชื้อชาติ เพื่อแบ่งปันความหลากหลายและเสน่ห์ของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ... ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งเช่นกันว่า เด็กไทย และเด็กทุกชนชาติ จะเป็นที่ยอมรับ และได้รับเกียรติ ในศักยภาพของตน ในทุกสังคมโลกอนาคต ...... ในยุคของโลกาภิวัฒน์ .... เช่นกัน

 • มีผู้บริหารโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ในวงการศึกษามานานหลายปี มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการศึกษาและโรงเรียน
  มีอัตราค่าเล่าเรียนที่สนับสนุนให้ผู้ปกครอง พิจารณาลงทุนด้านการศึกษาให้กับลูกของท่าน ให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพของตนในระดับนานาชาติ ... ซึ่งอัตราค่าเล่าเรียนตั้งอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของโรงเรียนนานาชาติอื่น


 • เราอยู่ที่นี่ ด้วยศรัทธา และอุดมการณ์ เป็นทีม เป็นโรงเรียน ขนาดไม่ใหญ่นัก ดูแลเด็กได้ทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย ส่งเสริมความพอเพียง ควบคู่คุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ... เพื่อเด็กไทย ... เพื่อเด็กทุกชนชาติ .. เพื่อลูกของคุณ ... หากนี่คือการศึกษาที่คุณอยากให้กับลูกของคุณ ... เป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับเขา .... อย่ารีรอ ... โปรดพิจารณา โรงเรียน อินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี (หทัยราษฎร์)

ติดต่อ เพื่อแวะเยี่ยมชม และตัดสินใจ ด่วน วันนี้ ที่
02-906-6427, 081-421-6169, 081-622-6227, 089-111-2807